У нас є відповідь на запитання: ЯК НАВЧИТИСЬ ВЧИТИСЯ!

Усі батьки хочуть, щоб його дитина добре вчилася і виросла  успішною. Кожен вдумливий учитель мріє озброїти своїх учнів інструментами для міцного засвоєння його предмета. Кожен учень хоче добиватися високих шкільних результатів з легкістю, задоволенням і інтересом. 

А це неможливо без вміння та розуміння ефективного засвоювання складної інформації. Як показує практика, без відповідних навичків, самому вчителю складно навчити дитину легко запам’ятовувати складну інформацію, пояснити необхідність формування відповідних навичків у дітей їхнім батькам, створити ефективну методичну розробку уроку чи складної теми тощо. 

Для формування відповідних навичок у вчителя, для розуміння системного підходу щодо засвоєння складної інформації і створений даний курс.

Мета курсу

Познайомити участиків курсу з ефективними методиками мнемотехніки для допомоги дітям початкових класів у засвоєнні складного навчального матеріалу та формуванні навичок самонавчання.

Автори курсу та програми

Чепурний Геннадій, освітній технолог, психолог, педагог, керівник Міжнародної школи «Освітня мнемотехніка», президент асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», автор методичного посібника «Освітня мнемотехніка», член Асоціації працівників дошкільної освіти України. Співавтор програми курсу –  Стародубцева Катерина

Модулі та теми курсу

Модуль 1-й. Мнемотехніка: історія, проблематика, перспективи

1.Проблематика пам’яті.  Види інформації. Види пам’яті. Проблематика засвоєння і запам’ятання складної інформації у дітей та дорослих. Поняття  – одиниця інформації. Число Міллера як
перепона до ефективного  засвоєння інформації.

2. Що таке мнемотехніка. Поняття «мнемотехніка, мнемоніка, ейдетика, ейдотехніка». Історія мнемотехніки, та її роль в системі сучасної освіти.
3.
Освітня мнемотехніка. Технологія освітньої мнемотехніки як ефективна здоров’язберігаюча і часозберігаюча методика. Базові принципи та методологічні основи освітньої мнемотехніки. Універсальний алгоритм засвоєння інформації.

Модуль 2-й. Формування базових навичок засвоєння інформації

4. Метод «Перетворення» як спосіб ефективного перетворення складної інформації в легку. Огляд прийомів даного методу. Прийом «Аналогія» як базова основа асоціативного мислення. Поняття «аналогія», її види та значення для ефективного засвоєння інформації, формуванні процесів мислення
та розвитку зв’язного мовлення.
5. Види мнемотренажерів та вправ для створення аналогій. Мнемотренажери: «Аналогія», «Знайди аналогію», «Секрет аналогій», «Аналогія по колу».  Вправи: «Знайди ключові аналогії», «Аналогія-загадка», «Скільки аналогій», «Картинка – аналогія». Технічні завдання для створення авторських методичних розробок.
6. Види мнемотренажерів та вправ для створення аналогій. Мнемотренажер: «Аналогії в картинці». Вправи: «Аналогії в картинці», «Іменник-зображення», «Буква-зображення», «Два зображення», «Іменник, прикметник, цифра в зображенні», «Звук в зображенні». Технічні завдання для  створення авторських методичних розробок.
7. Практикум. Груповий перегляд та корекція авторських мнемотренажерів. Психотерапевтична методика для покращення словникового запасу «Слова за хвилину».
8. Прийоми: «Трансформація», «Фонетична асоціація» та «Піктограми». Технології засвоєння нелогічної та абстрактної інформації: геометричних фігур, незнайомих слів тощо.

Модуль 3-й. Розвиток зв’язного мовлення в початковій освіті засобами освітньої мнемотехніки

9. Зв’язне мовлення: проблеми та перспективи. Мовленнєві проблеми у дітей. Маркери текстів. Чинники для розвитку зв’язного мовлення. Етапи формування навичок зв’язного мовлення засобами освітньої мнемотехніки.
10. Метод «Зв’язування» як спосіб ефективного об’єднання інформаційних одиниць. Огляд прийомів даного методу. Прийом «Сюжет» як базовий прийом метода. Поняття «смисловий блок», його цілі та задачі.
11. Практикум: створення смислових блоків.  Відпрацювання ефективного об’єднання  інформаційних одиниць.  Розвиток логічно-образного, дивергентного та творчого мислення. Створення авторських мнемотренажерів.
12. Базова основа складання текстів. Підготовка до складання текстів: «Опис». Предмет та його ознаки. Вправи: «Знайди протилежність», «Який, навіщо, скільки?», «Слово діє», «Сюжетна розповідь»,
«Без зупинки». Варіанти завдань розповідей «Небилиця».
13. Алгоритм створення універсального тексту. 10 секретів спікера. Ігри на закріплення ораторських навичок. Індивідуальні особливості та обробка сенсорної інформації. 

Модуль 4-й. Мнемотехніка в логопедії (проводять фахівці в  галузі логопедії)

14. Практикум. Використання прийомів мнемотехніки у структурі логопедичної роботи з дітьми – логопатами із збереженим інтелектом (ЗНМ, ФФНМ)
15. Практикум. Технологія розвитку активного мовлення засобами мнемотехніки у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (заїкання, алалія, дизартрія, системний недорозвиток мовлення СНМ)
16.
Практикум. Використання мнемотехніки в структурі логопедичного втручання при порушеннях писемного мовлення (дисграфія, дислексія)

Модуль 5-й. Засвоєння текстової інформації (правила, вірші,  розповіді, навчальні теми)

17. Базові прийоми для ефективної роботи для засвоєння  текстової інформації. Неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення якості освіти. Порушення принципу наступності при загальновідомих прийомах у вивченні віршів та скоромовок.
18. Технології засвоєння текстової інформації (вірші, правила, навчальні теми тощо). Алгоритм вивчення віршів та правил.
19. Вивчення звуко-буквенного аналізу слів  за допомогою навчально-розвиваючого комплексу
“МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту”.

20. Засвоєння текстової інформації за допомогою методу «Порядкова система». Опорний план-конспект як базовий прийом даного методу. ОПК для засвоєння навчальних тем в початковій школі.  Алгоритм створення опорного плану конспекту.
21.
Профілактика безпеки дитини, булінгу та формуваня навичок продуктивної комунікації засобами освітньої мнемотехніки. Навчально-розвиваючі посібники та ОПК “Секрети SMART спілкування” «Шкідники спілкування» та «Правила безпеки».

Модуль 6-й. Засвоєння цифрової інформації

22. Базові прийоми для засвоєння цифрової інформації. Особливості використання прийому «Цифрообраз» в початковій школі.
23. Засвоєння телефону батьків та іншої цифрової інформації за допомогою прийомів «Цифрообраз», «Піктограми» та «Синтез».
24. Вивчення таблиці множення за допомогою навчально-розвиваючого комплексу «Таємниці Піфагора, або Майстер арифметики».

Модуль 7-й. Всеукраїнський пілотний проєкт для початкової школи «Мнемознайко»

25. Актуальність проєкту. Програма «Мнемічні таємниці» для 1- 4 класу.
26. Робочі зошити «Мнемознайко» та Методичні коментарі до них.
27. Навчальні теми: «Мнемотехніка та її секрети», «Цікаво про важливе», «Таємниці математики», «Мовні таємниці», «Моя країна – Україна». Приклади засвоєння навчальних тем.
28. Авторські розробки учасників проєкту «Мнемознайко»

Модуль 8-й. Презентація та перспективи

29. Збереження інформації в довготривалій пам’яті.
30. Презентація авторських проєктів та розробок. Групова корекція та зворотній зв’язок. 
Захист авторських розробок. Отримання сертифікату.

31.
Перспективи співпраці та формування допоміжних компетентностей для професійного росту.

Програма курсу

Програма курсу на 30 год (скачати PDF)Автор курсу

Підвищення кваліфікації

Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Учасникам видається сертифікат про успішне завершення навчання з зазначенням кількості годин. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати внесено до реєстру, з яким можна ознайомитись за посиланням.

Форми реалізації

Форма реалізації – дистанційна (платформа ZOOM). Посилання (крім ознайомчого вебінару) буде надіслано учасникам, що оплатили курс навчання.

Навчання проходить по два занятті в неділю (2 год.)  з 18.00 до 20.00 (це 20 год). А 10 год. дається на самостійну роботу (виконання завдання, індивідуальний супровід – учасник відсилає свою роботу і отримує зворотній зв’язок з рекомендаціями та доповненнями). 

Коштує курс навчання 1500 грн. Входить: саме навчання (30 год.), перевірка завдань, роздатковий матеріал, сертифікація, індивідуальний супровід під час навчання, забезпечення методичним матеріалом (мнемотренажерами для формування асоціативного мислення), подальший методичний супровід.

Для кого курс

В першу чергу для  вчителів початкових класів, а також для педагогічних працівників, репетиторів,  психологів, логопедів, управлінців, батьків і всіх, хто бажає розвинути свої компетенціїї відповідно тих освітніх задач початкової школи, вирішення яких потребує наше суспільство. Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці!

Як потрапити на курс

1. Зареєструватися і підключитися до робочої групи у даній мережі (створюється під кожний вебінар індивідуально).

2. Провести оплату за участь та  відправити скріншот оплати через повідомлення або на електронну пошту  in-varto@i.ua

3. Якщо виникають питання пишіть на електронну пошту in-varto@i.ua  чи за допомогою даного повідомлення

Повідомлення

  Створити особистий кабінет

  Увійти

  Особистий кабінет

  Forgot your password?

  If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
  повернутися назад