Міжнародна школа “Освітня мнемотехніка”

Проєкт: «ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА®». Мнемотехніка (від грец. мneme – пам’ять і techne – мистецтво) – це спосіб поліпшення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів і прийомів. Освітня мнемотехніка це  професійна система наукових досліджень та апробації технології ефективного засвоєння інформації, її впровадження в сучасний освітній простір, навчання на всіх рівнях (дошкільний, довузівський та поствузівський період), розробка курсів, освітніх програм, робочих зошитів, наприклад, “Мнемознайко-1”, “Мнемознайко-2“, методичних комплексів та інших освітніх продуктів для батьків,  дітей, учнів, студентів, педагогів, фахівців різного рівня, та всіх бажаючих сформувати навички самонавчання.  Висока продуктивність методик мнемотехніки підтверджена багаторічною практикою в дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладах, а також результатами останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень.

Технологія мнемотехніки адаптована для впровадження в освітні заклади України, Румунії, Молдови та інших країн.

Комплексний підхід до формування навичок самонавчання в дітей, учнів і педагогів сприяє формуванню комфортного освітнього середовища, позитивного психологічного мікроклімату, а також пришвидшує інтелектуальний розвиток і підвищує навчальну мотивацію. Одночасно науковий і практичний похід, багаторічна адаптація в декількох країнах в експериментальних класах і групах освітніх центрів, чіткий методичний підхід, спрощення для засвоєння інформації, готові алгоритми, опорні конспекти, авторський супровід, підтримка фахівців науки і освіти, реальне вирішення освітніх задач, дають незаперечну перевагу перед, можливо, аналогічними методиками.

Складові проєкту

 1. Навчально-методичний посібник: “Освітня мнемотехніка”
 2. Програми та курси навчання
 3. Методичне забезпечення (навчально-методичні комплекси, робочі зошити тощо)
 4. Підготовка фахівців освітньої мнемотехніки
 5. Апробація та впровадження технології освітньої мнемотехніки в освітній процес

Переваги технології “Освітня мнемотехніка”

 1. Методики є часозберінаючими: час на засвоєння інформації йде в три-п’ять разів менше, а результативність в кілька разів більше.
 2. Методики є здоров’язберігаючих: допомагають зберегти психічне здоров’я, знімають стресове навантаження, підвищують мотивацію до навчання.
 3. Методики освітньої мнемотехники систематизовані, науково-обгрунтовані і спеціально створені для адаптації та ефективної роботи в сучасній системі освіти, виходячи з її вимог і проблем.
 4. Методики ефективно формують навички самонавчання, що допоможе максимально комфортно сформувати новий творчий підхід до навчання і здобувати нові знання в будь-якому віці.
 5. Слухачі отримують набір перевірених практичних інструментів для формування навичок засвоєння текстової, цифрової і абстрактної інформації.
 6. Навчання відбувається в ігровій формі відповідно до індивідуальних можливостей і темпом навчання.
 7. Певною цінністю курсу є те, що задіяні всі категорії: дошкільнята, школярі, батьки, бізнесмени, психологи, вихователі, всі хто зацікавлений в своєму розвитку і ефективному навчанні інших.

Кому може бути корисна технологія освітньої мнемотехніки: 

Всім хто зацікавлений у формуванні навичок самонавчання.

Вихователям, вчителям, логопедам, репетиторам, методистам, психологам.

Батькам, реально зацікавленим в інтелектуальному розвитку своєї дитини.

Дітям, учням та студентам для формування навичок самонавчання.

Бізнесменам, підприємцям, іншим діловим людям

Оволодіння технологією мнемотехніки є важливою умовою інтеграції особистості в інформаційне суспільство та дає змогу кожному легко і комфортно здобувати нові знання в будь-якому віці та отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей.

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад