Мнемотехніка – це ефективний інструментарій для формування навичок самонавчання.

Актуальність

Пам’ять є базовою функцією інтелекту, але нею мало хто займається  на рівні формування навичок ефективного запам’ятовування складної інформації. І знамените три “ЗЗЗ” – зазубрив, здав і забув, існує як основна модель навчання. Наприклад, коли дитина вивчила наприклад вірш, то вона отримує оцінку саме за вірш чи за здатність його запам’ятати? Складне запитання… Але у Міжнародної школи “Освітня мнемотехніка” саме і є відповідь на  основне запитання – як навчитися легко вчитися! Адже в основі формування навичок самонавчання, вміння ефективно працювати зі складною та нелогічною інформацією і є основним, базовим навиком. І вже понад 20 років фахівці технології освітньої мнемотехніки працюють над вдосконаленням даної методики та адаптації до сучасної освіти. Комплексний підхід до формування навичок самонавчання в дітей, учнів і педагогів,  багаторічна адаптація в декількох країнах в експериментальних класах і групах освітніх центрів, чіткий методичний підхід,  готові алгоритми засвєння складної інформації, опорні конспекти, авторський супровід, підтримка фахівців науки і освіти, реальне вирішення освітніх задач, дають незаперечну перевагу перед, можливо, аналогічними методиками.

Що таке освітня мнемотехніка

 Освітня мнемотехніка це  професійна система наукових досліджень та апробації технології ефективного засвоєння інформації, її впровадження в сучасний освітній простір, навчання на всіх рівнях (дошкільний, довузівський та поствузівський період), розробка курсів, освітніх програм, робочих зошитів, наприклад, “Мнемознайко-1”“Мнемознайко-2“, “Мнемознайко-3”методичних комплексів та інших освітніх продуктів для батьків,  дітей, учнів, студентів, педагогів, фахівців різного рівня, та всіх бажаючих сформувати навички самонавчання.  Висока продуктивність методик мнемотехніки підтверджена багаторічною практикою в  загальноосвітніх закладах, а також результатами останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень.

Мета та задачі проєкту

МЕТА:  розробка, апробація та впровадження технології “Освітня мнемотехніка”

ЗАДАЧІ:  

1. Апробація навчально-методичного посібника: “Освітня мнемотехніка”

2. Проведення он-лайн і офлайн навчання  учнів, студентів, всіх, зацікавлених в опануванні даної технології. 

3. Навчання  педагогічних працівників (програми та курси навчання) і проведення відповідної сертифікації згідно МОН.

4. Створення  програм“Курс за вибором”

5. Створення відповідним  вимогам суспільства  освітніх продуктів  по засвоєнню складної для сприймання інформації (таблиця множеннясклад числазвукобуквенний аналіз, словникові слова, таблиця Менделеєва, історичні дати, іноземні слова, формули тощо).

6. Створення Всеукраїнського проєкту “Мнемознайко” для початкової освіти.

7. Створення та впровадження робочих зошитів для 1-4 класів: “Мнемознайко-1“, Мнемознайко-2“, “Мнемознайко-3”“Мнемознайко-4”. 

7. Створення Всеукраїнського проєкту “Мнемознайко: дошкілля”.

8. Заключення договорів про співпрацю з  навчальними закладами, громадськими організаціями тощо.

9. Підготовка фахівців освітньої мнемотехніки, об’єднанняїх  в творчі профільні групи, апробація та впровадження технології освітньої мнемотехніки в освітній процес.

10. Популяризація технології освітньої мнемотехніки у вітчизняному освітньому просторі та за кордоном.

Переваги технології "Освітня мнемотехніка"

Методики є часозберінаючими: час на засвоєння інформації йде в три-п’ять разів менше, а результативність в кілька разів більше.

Методики є здоров’язберігаючі: допомагають зберегти психічне здоров’я, знімають стресове навантаження, підвищують мотивацію до навчання.

Методики освітньої мнемотехники систематизовані, науково-обгрунтовані і спеціально створені для адаптації та ефективної роботи в сучасній системі освіти, виходячи з її вимог і проблем.

Методики ефективно формують навички самонавчання, що допоможе максимально комфортно сформувати новий творчий підхід до навчання і здобувати нові знання в будь-якому віці.

Слухачі отримують набір перевірених практичних інструментів для формування навичок засвоєння текстової, цифрової і абстрактної інформації.  Навчання відбувається в ігровій формі відповідно до індивідуальних можливостей і темпом навчання.

Певною цінністю курсу є те, що задіяні всі категорії: дошкільнята, школярі, батьки, бізнесмени, психологи, вихователі, всі хто зацікавлений в своєму розвитку і ефективному навчанні інших.

Запрошуємо до співпраці

– Всіх, хто цікавиться формуванням навичок самонавчання.

– Вихователів, вчителів, логопедів, репетиторів, методистів та психологів.

– Батьків, які дійсно зацікавлені в інтелектуальному розвитку своєї дитини.

– Дітей, учнів та студентів.

– Бізнесменів, підприємців та інших ділових людей.

Оволодіння технологією мнемотехніки стає важливою умовою інтеграції особистості в інформаційне суспільство. Це дає можливість кожному легко і комфортно здобувати нові знання в будь-якому віці та отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей.

Зворотній зв'язок

  Створити особистий кабінет

  Увійти

  Особистий кабінет

  Forgot your password?

  If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
  повернутися назад