Шановні фахівці дошкільної освіти. Запрошуємо Вас на курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників. До робочої групи проєкту “Мнемознайко дошкілля” можете доєднатися завдяки QR -коду який знаходиться над даним повідомленням.

Що таке мнемотехніка

Відомо, що мова нашого мозку – це образи (домінуючим до 15-и років є саме образне мислення). Тому, якщо звертатися до нашого мозку його мовою, мовою образного мислення, він виконає будь-які команди, наприклад, команду запам’ятати. Але де взяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком  на його мові,  які дозволять сформувати навички для ефективного запам’ятання? По суті, технологія освітньої мнемотехніки і є такою програмою, яка переводить всі складні слова чи символи, іноземні слова чи цифри, всі абстракції на мову, зрозумілу нашому мозку – образну. Практично все навчання має одну важливу проблему- недостатньо розвинені інтелектуальні здібності: пам’ять, увага, мислення і уяву. Але вихід є, ці інтелектуальні здібності можна і потрібно тренувати, і для цих тренувань саме створена технологія освітньої мнемотехніки, метою якої є навчити дитину легко запам’ятовувати складну інформацію.

Мета проєкту

Допомогти дітям в  цікавій та зрозумілій сприйняття формі (технологія освітньої мнемотехніки) засвоїти складну інформацію: вірші, складні слова, тексти, правила, склад числа, звуки, букви тощо, та підготувати дитину до початкової школи.

Про проєкт

 Проблеми розвитку зв’язного мовлення та формування навичок складання описової розповіді, засвоєння складу числа та абетки, віршів та оповідань, іноземних слів та цифр, іншої складної інформації, яку важко засвоювати дітям у дошкільному віці, тема навчання в інклюзії – актуальні як для вихователів, логопедів та інших фахівців, так і для батьків. Саме тому, для формування відповідних методичних  навичок у фахівця дошкільної освіти, для розуміння системного підходу щодо засвоєння складної для дітей інформації і створений проєкт “Мнемознайко: дошкілля”. 

Складові проєкту

Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка./ Г.А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2020. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 27.05.2020 р. №22.1/12-Г-310) 3-тє видання, оновлене зі  змінами та доповненнями.  Посилання.

Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників:  Технологія “Освітня мнемотехніки: дошкілля”.  Програма курсу.

– Створення мнемотехнічних освітніх продуктів (під ключ) для допомоги вихователям оптимізувати навчально-виховний процес, для індивідуальної роботи, для роботи зі складними дітьми тощо. На сьогодні такими продуктами є методики по вивченню назв цифр, складу числаабетки та звукобуквеного аналізу.

– Формування у дітей навичок  засвоєння складної інформації (віршів, тестів, правил, складних слів, цифр тощо) та підготовку до подальшого навчання в початковій школі (технологія освітньої мнемотехніки повністю відповідає принципам випереджувального навчання та наступності).

2.Методичне забезпечення вихователів розробками та програмами для їхньої  ефективної роботи.

3. Методична допомога у створенню авторських програм та розробок.

4. Професійне навчання фахівців дошкільної освіти за програмою  «Освітня мнемотехніка»,  та сертифікація відповідно вимогам МОН.

5. Супровід вихователів та інших фахівців дошкільної освіти : методична допомога у створенню авторських програм та розробок, консультація тощо, об’єднання у творчі групи для обробки та апробації нових навчальних матеріалів.

6. Співпраця з дошкільним освітнім закладом: укладення договору про співпрацю, робота з батьками тощо.

Про курс

Мета: Створення умов для учасників освітнього процесу  застосовувати та впроваджувати технологію освітньої мнемотехніки як здоров’язберігаючої, часозберігаючої та корекційної методики ефективного засвоєння вербальної та невербальної інформації дітьми в дошкільному віці.

Програма навчання побудована таким чином, щоб учасники оволоділи методиками освітньої мнемотехніки, необхідними для всебічного  та спеціалізованого розвитку дитини.

Учасникам пропонується система індивідуального супроводу, допомога в розробці авторських методик та сертифікація відповідно вимогам МОН України.

Учасник отримує роздаткові матеріали для своєї роботи та відповідний сертифікат підвищення кваліфікації.

Программа курсу

Програма курсу на 30 год (скачати PDF)

Автори курсу та програми

ЧЕПУРНИЙ Геннадій, освітній технолог, психолог, педагог, керівник Міжнародної школи «Освітня мнемотехніка», президент асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», автор методичного посібника «Освітня мнемотехніка», член Асоціації працівників дошкільної освіти України, засновник “Академії перспективної освіти та бізнесу”. Співавтор програми даного курсу СВЕТЛІЧНА Оксана

Модулі та теми курсу

Модуль 1-й. Мнемотехніка: історія, проблематика, перспективи

1.Історія мнемотехніки. Поняття «мнемотехніка, мнемоніка, ейдетика, ейдотехніка». Історія мнемотехніки, та її роль в системі сучасної освіти.
2. Проблематика пам’яті.  Види інформації. Види пам’яті. Проблематика засвоєння і запам’ятання складної інформації у дітей та дорослих. Поняття  – одиниця інформації. Число Міллера я перепона до ефективного  засвоєння інформації. Сенситивні періоди (вікна можливостей) дитини. 
3.Освітня мнемотехніка. Технологія освітньої мнемотехніки як ефективна здоров’язберігаюча і часозберігаюча методика. Освітня мнемотехніка в логопедії та інклюзії. Базові принципи та методологічні основи освітньої мнемотехніки. Всеукраїнський проєкт «Мнемознайко: дошкілля». Універсальний алгоритм засвоєння інформації.

Модуль 2-й.Формування базових навичок засвоєння інформації

4. Метод«Перетворення» як спосіб ефективного перетворення складної інформації в легку. Огляд прийомів даного методу. Прийом «Аналогія» як базова основа асоціативного мислення. Поняття «аналогія», її види та значення для ефективного засвоєння інформації, формуванні процесів мислення та розвитку зв’язного мовлення.  Використання даного методу в логопедії, інклюзії та корекції.             
5. Види мнемотренажерів та вправ для створення аналогій. Мнемотренажери: «Аналогія», «Знайди аналогію», «Секрет аналогій», «Аналогія по колу».  Вправи: «Знайди ключові аналогії», «Аналогія-загадка», «Скільки аналогій», «Картинка – аналогія». Технічні завдання для сворення авторських методичних розробок.
6. Види  мнемотренажерів та вправ для створення аналогій. Мнемотренажер: «Аналогії в картинці». Вправи: «Аналогії в картинці», «Іменник-зображення», «Буква-зображення»,«Два зображення», «Іменник, прикметник, цифра в зображенні», «Звук в зображенні». Технічні завдання для створення авторських методичних розробок.   
7. Практикум. Груповий перегляд та корекція авторських мнемотренажерів. Психотерапевтична методика для покращення словникового запасу «Слова за хвилину».        
8. Прийоми: «Трансформація», «Фонетична асоціація» та «Піктограми». Вивчення назв та порядковий номер тижнів, місяців, планет. Вивчення назви цифр та їх характеристики за допомогою навчально-розвиваючого комплексу методичних розробок «Мнемоцифри, або Великі секрети маленьких цифр». Технології засвоєння нелогічної та абстрактної інформації: геометричних фігур, незнайомих слів тощо.  

Модуль 3-й. Розвиток зв’язного мовлення засобами мнемотехніки

9. Зв’язне мовлення: проблеми та перспективи. Мовленеві проблеми у дітей. Маркери текстів. Чинники для розвитку зв’язного мовлення. Етапи формування навичок засобами освітньої мнемотехніки.            
10. Метод «Зв’язування» як спосіб ефективного об’єднання інформаційних одиниць. Огляд прийомів даного методу. Прийом «Сюжет» як базовий прийом метода. Поняття «смисловий блок», його цілі та задачі.
11. Практикум: створення смислових блоків.  Навик ефективного об’єднання інформаційних одиниць. 
Розвиток логічно-образного, дивергентного та творчого мислення. Створення авторських мнемотренажерів.      
12. Базова основа складання текстів. Підготовка до складання текстів: «Опис». Предмет та його ознаки. Вправи: «Знайди протилежність», «Який, навіщо, скільки?», «Слово діє», «Сюжетна розповідь», «Без зупинки», Варіанти завдань розповідей «Небилиця».
13. Алгоритм створення універсального тексту. 10 секретів спікера. Ігри на закріплення ораторських навичок. Індивідуальні особливості та обробку сенсорної інформації.              

Модуль 4-й. Мнемотехніка в логопедії (модуль проводять фахівці в області логопедії)

14. Практикум. Використання прийомів мнемотехніки у структурі логопедичної роботи з дітьми – логопатами із збереженим інтелектом (ЗНМ, ФФНМ).
15. Практикум.Технологія розвитку активного мовлення засобами мнемотехніки у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (заїкання, алалія, дизартрія, системний недорозвиток мовлення СНМ). 
16. Практикум. Використання мнемотехніки в структурі логопедичного втручання при порушеннях
писемного мовлення (дисграфія, дислексія).

Модуль 5-й. Засвоєння текстової інформації (вірші, скоромовки, розповіді, навчальні теми)

17. Базові прийоми для ефективної роботи для засвоєння  текстової інформації. Неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення якості освіти. Порушення принципу наступності при загальновідомих прийомах у вивченні віршів та скоромовок. 
18. Технології засвоєння текстової інформації (вірші, навчальні теми, розповіді тощо). Алгоритм вивчення віршів та скоромовок.
19. Засвоєння текстової інформації за допомогою методу «Порядкова система». Опорний план-конспект як базовий прийом даного методу.  ОПК «Музика», «Моя матуся», «Шкідники спілкування», «Правила безпеки» тощо. Алгоритм створення опорного плану конспекту.

Модуль 6-й. Засвоєння цифрової інформації

20. Базові прийоми для засвоєння цифрової інформації. Особливості використання прийому «Цифрообраз» в дошкільному віці.
21. Засвоєння телефону батьків та іншої цифрової інформаціїт за допомогою прийомів «Цифрообраз», «Піктограми» та «Синтез».
22. Вивчення складу числа за допомогою навчально-розвивального комплексу методичних розробок “Числа та їх таємниці”. Особливості використання даної методичної розробки.  “Числа та їх таємниці” як методика всебічного розвитку дитини. Мнемозарядка як спосіб одночасного оздоровлення та закріплення потрібної інформації.

Модуль 7-й. Вивчення фонетики в дошкіллі засобами мнемотехніки

23. Вивчення звуків, назв букв та їх графічному зображенні за допомогою навчально-розвиваючого комплексу “МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту”. Вивчення абетки у прямій та зворотній послідовності.
24. Звуко-буквенний аналіз слів. Ігрові вправи для їх ефективного засвоєння.
25. Парціальна програма «Мнемоабетка або секрети алфавіту» (для дітей  від 4 до 6 років)

Модуль 8-й. Презентація та перспективи

26. Збереження інформації в довготривалій пам’яті.
27. Презентація авторських проєктів та розробок. Групова корекція та зворотній зв’язок.  Захист авторських розробок. Отримання сертифікату.
28. Перспективи співпраці та формування допоміжних компетентностей для професійного росту.
 

 

Підвищення кваліфікації

Учасники отримують сертифікат підвищення кваліфікації  з зазначенням кількості годин:  30 годин / 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).  Всі видані сертифікати внесено до реєстру, з яким можна ознайомитись за даним посиланням або за QR-кодом який розміщений в самому сертифікаті. Також в реєстрі можна перевірити автентичність сертифікату.

Як потрапити на курс

1.  Зареєструватися (посилання)

2.    Оплатити навчання (посилання) та скинути на електронну    скриньку invarto@i.ua або через  форму зворотного звязку скріншот оплати та свої контактні дані (призвіще, ім’я, по-батькові). 

3. Вам (після оплати) буде надіслане посилання на постійно діючу конференцію (платформа ZOOM) нашого навчання  та підключено до робочої групи у мережі viber, через яку буде відбуватися  наша комунікація.

4. Рекомендується доєднатися до робочої групи даного курсу на платформі viber (тут буде детальна інформація та комунікація)

5. Якщо виникають запитання, пишіть на електронну пошту in-varto@i.ua чи за допомогою форми зворотного зв’язку.

6. Для членів ВГО “Асоціація працівників дошкільної освіти” існують партнерські бонуси. 

Форма реалізації та ціна курсу

Форма реалізації – дистанційна (платформа ZOOM). Посилання  буде надіслано учасникам, що оплатили курс навчання.

Навчання (30 год)  включає  10 модулів у вечірній час (18.00).

  Учасникам навчання дається 10 год. на самостійну роботу (виконання завдання, індивідуальний супровід – учасник відсилає свою роботу і отримує зворотній зв’язок з рекомендаціями та доповненнями). Також учасникам  надається доступ до відеозаписів курсу.

 

Ціна курсу – 1500 грн (30 год.) Можлива оплата по модулях (детальна інформація в робочій групі)

Для кого курс

Для вихователів, методистів, тьюторів, репетиторів, психологів, логопедів, всіх тих, хто бере участь у навчанні та вихованні дітей, для тих хто зацікавлений у власному інтелектуальному розвитку чи розвитку своїх дітей чи своїх підлеглих. Запрошуємо до співпраці.

Форма зворотного зв’язку

  Створити особистий кабінет

  Увійти

  Особистий кабінет

  Forgot your password?

  If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
  повернутися назад