Навчальна програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу (курс за вибором) Автори програми: Чепурний Г.А. Стародубцева К.В.  (скачати програму)

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688) варіативний складник Базового навчального плану початкової освіти для класів (груп) з українською мовою навчання може використовуватися як додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Навчальну програму курсу за вибором «Мнемічні таємниці» розроблено відповідно до Держаного стандарту початкової освіти (2018 р.), Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти,  та  Типової освітньої програми початкової освіти,  для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Посилання на сай МОН України  Варіативна складова пунк 70

Навчальну програму «Мнемічні таємниці»  для 1-4 класів створено на основі навчально-методичного посібника “Освітня мнемотехніка”. Програма  має гриф  МОН України схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 03.07.2020 р. №22.1/12-Г-497) для полегшення всіх традиційних форм навчання. 

Метою програми є формування і розвиток в учнів молодшого шкільного віку  умінь і навичок ефективно засвоювати складний для сприймання програмний матеріал через опанування  технології мнемотехніки.

На базі програми створені Робочі зошити “Мнемознайко- 1,2,3” та методичні  коментарі для  них.

Планується у 2024 році створити Робочий зошит “Мнемознайко-4”

Програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу

На основі програми створені:

  • Робочий зошит  та Методичний коментар для 1 класу/1-го року навчання «Мнемознайко-1» 
  • Робочий зошит  та Методичний коментар для 2 класу/ 2-го року навчання «Мнемознайко-2»
  • Робочий зошит  та Методичний коментар для 3 класу/ 3-го року навчання «Мнемознайко-3»  

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад