Геннадій ЧЕПУРНИЙ

Освітній технолог, психолог, педагог, бізнес-тренер, засновик «Академії перспективної освіти і бізнесу», керівник Міжнародної школи «Освітня мнемотехніка», президент асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», голова оргкомітету міжнародного фестивалю освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА», автор методичного посібника «Освітня мнемотехніка», член Асоціації працівників дошкільної освіти України, автор проєкту “Майстер спілкування”Ключові напрямки діяльності: 

1. Освітня мнемотехніка.

2. Навчально-розвиваючі продукти.

3. Конфліктологія.

4. Неориторика.

5. Бізнес технології (технології продаж, робота з запереченням, провокації та антиманіпуляції, телефонний маркетинг, технології створення скриптів)

 

Мої контакти

Ключові напрямки діяльності, діючі проєкти та освітні продукти

1. Міжнародна школа “Освітня мнемотехніка”

з 1998 року – заснування Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки», на даний момент Міжнародна школа “Освітня мнемотехніка”.  Актуальні напрямки, курси та проєкти:

 – Всеукраїнський пілотний проєкт для 1-4 класів  “Мнемознайко“;

 – курс “Мнемознайко: дошкілля”

 -курс: “Технологія освітньої мнемотехніки в початковій школі“;

– курс «Освітня мнемотехніка» в умовах сучасної освіти;

– курс “Освітня мнемотехніка: іноземна мова

– програми навчання для підвищення кваліфікації освітян;

 – каталог освітніх продуктів.

2. Міжнародний проєкт “Майстер спілкування” 

– курси: «Управління конфліктами та протидія  маніпуляціям», «НЕОРИТОРИКА: технологія публічних виступів»,   «Інтегратор”, «Коучинг – простір без оцінки», “Провокаційний інтерв′юринг”, «Секрети спілкування»;

-створення авторських систем недирективного управління комунікаціями “STES” і “SORANG”.  

3. Бізнес напрямки:

Техніки продаж, скрипти, телефонний маркетинг, робота з запереченнями, поведінка в стресових ситуаціях, провокаційний інтерв′юринг, коучинг, презентації та комунікації.

Досвід роботи в Україні, Німеччині, Росії, Румунії, Молдові, Єгипту та інших країнах.

Освіта, спеціальність, компетентність

 – Вчитель географії та біології. 1993р. -Вінницкий педагогічний інститут, кафедра географії та біології. Спеціальність-вчитель географії та біології. КЖ №010507. Рішенням державної екзаменаційної комісії від  26.06. 1993 р. 

 •  
 •  – Практичний психолог, спецфакультет психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Спеціальність – практичний психолог. ДСК №010141 Рішенням державної екзаменаційної клмісії від  17.07. 1995 р.
 •  
 •  – Доктор педагогічних наук РАЕ (академічна степінь). №000135 Рішення головної атестаційної комісії Президіума “Академії енциклопедій”  від 10 жовтня 2003 року. протокол №3.
 •  
 • – Психотерапевт (свідотцтво відповідає освітній програмі Національної сертифікації консультанта Європейського и Всесвітнього сертифікату психотерапевта)

Авторство, публікації, роботи

 1. Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка. / Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2020. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 27.05.2020 р. №22.1/12-Г-310).3-тє видання, оновлене зі  змінами та доповненями.
 2. Навчальна програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу. Навчальну програму «Мнемонічні таємниці» для 1-4 класів створено на основі навчально-методичного посібника “Освітня мнемотехніка”. Програма має гриф МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 03.07.2020 р. №22.1/12-Г-497) для полегшення всіх традиційних форм навчання.
 3. Робочий зошит для 1 класу «Мнемознайко-1» та Методичний коментар до робочого зошита «Мнемознайко-1». Робочий зошит «Мнемознайка-1» для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, (автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) Методичний коментар до робочого зошита «Мнемознайко-1» (автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) є складниками навчально-методичного комплекту, що створений за програмою «Мнемонічні таємниці» .  Дані розробки мають гриф МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662).
 4. Робочий зошит «Мнемознайко-2» для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, (автори: Чепурний Г. А, Лайтан О.П., Стародубцева К. В., Онищук Л. М.) та Методичний коментар до робочого зошита “Мнемознайко-2» є складниками навчально-методичного комплекту, що створений за програмою  «Мнемонічні таємниці» .  Дані розробки мають гриф  МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662). Посилання на сай МОН України  Варіативна складова  пункт 137.
 5. Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Числа та їх таємниці” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2020. Методика ефективного вивчення складу числа, розвитку зв’язного мовлення та всебічного розвитку.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 24.07.2020 р. № 22.1/12-Г-670).
 6. Навчально-розвиваючий комплекс «МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту”. Методика ефективного вивчення абетки, звуко-буквеного аналізу, розвитку зв’язного мовлення та всебічного розвитку.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 08.07.2020 р. №22.1/12-Г-522).
 7. Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Таємниці Піфагора, або Майстер арифметики” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2014.  Методика ефективного вивчення таблиці множення, принципів зворотнього ділення та основ арифетики. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 24.07.2020 р. № 22.1/12-Г-671)
 8. Навчально-розвиваючий комплекс методичних розробок «Мнемоцифри, або Великі секрети маленьких цифр» створений відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (державного стандарта). Методика пропонує для навчання чіткий алгоритм, що гарантує ефективність засвоєння необхідної інформації.
 9. Навчально-розвиваючий посібник  «Правила твоєї безпеки». Навчально-розвиваючий посібник «Правила твоєї безпеки» направлений на попередження і профілактику  безпеки поведінки дитини в соціумі та у власній квартирі чи будинку.
 10. Навчально-розвивальні посібники «Секрети SMART-спілкування» та «Шкідники спілкування». Дані посібники  спрямовані на попередження та усунення викривлень емоційного  реагування і стереотипів поведінки, реконструкцію повноцінних контактів дитини з  навколишніми людьми.
 11. Учебно-методическое пособие “Образовательная мнемотехника: технология эффективного усвоения информации» Чепурной Г. А., Бура Л. В.   Севастополь: «РИБЕСТ», 2015. – 115 с. 
 12. Геннадий Чепурной. ПРОСТО ПАМЯТЬ или ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ. – Винница: “Поділля-2000“, 2003. – 256 с.
 13. Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ковальова С.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2005. – 72 с., іл.
 14. Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 1. Асоціативний зв’язок, цифри та творче мислення. Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006. – 80 с., іл.
 15. (ВАК) Чепурний Г.А., Шевчук Т.В. Аналітичний огляд та класифікація методів та прийомів мнемотехніки. Вісник Черкаського уніветситету.Феріія:педагогічні науки;Випуск 191(частина3),видавничий відділ ЧНУ, Черкаси,2010. -С.121-125 (ВАК) Вплив використання мнемотехнічних прийомів на показники пам’яті людини. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, випуск 209, частина ІІ, м. Черкаси, 2011. – C. 136 – 139
 16.  Програма інтелектуального розвитку для учнів середньої та основної школи “Як навчитися легко вчитися” (автори: Г. Чепурний, О. Заячук, О. Слушний) Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-742) 
 17. «Спосіб запам’ятовування і відтворення цифрової інформації» Вінницький національний  медичний університет ім. М.І.Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП№8
 18. «Спосіб вивчення таблиці множення за допомогою прийомів мнемотехніки» Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП №9
 19. Чепурний Г. А. Недирективна система управління конфліктними ситуаціями ‘СТЕС’ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч.2. – С. 303-307
 20. 2009 г. Компьютерная программа «Тренажер развития памяти и образного мышления» Свидетельство №21109 Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад