У своєму житті людина повинна навчиться двом речам, які якісно змінять все його життя: навчитися робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. У конфлікті неправий той, хто розуміючи причину конфлікта, сам конфлікт не контролює! Адже саме він має нести відповідальність за подальші дії і зробити вибір напрямку самого спілкування.  Наш проєкт  саме про це – про відповідальність, про корисні правила: у своїй сім’ї, в соціумі, про формування успіху в цілому.

Наш проєкт “Майстер спілкування” дозволить сконцентрувати відомі та маловідомі  правила, прийоми і технології з  психології, психотерапії,  менеджмента, конфліктології, коучинга, неориторики, публічних виступів в одну систему, що дозволить сформувати відповідні навички для ефективного спілкування, протидії маніпуляціям, формуванні впевненості в собі та своїх можливостей.

Тема "Психологія УСПІХУ"

МЕТА: познайомити з ефективними правилами “Продуктивного спілкування” та “Успішної людини” та засвоїти їх основні принципи.

В програмі: Фундаментальні основи спілкування. Прийоми освітньої  мнемотехніки для ефективного запам’ятання лиць, імен та особистих даних.  Тест “20 правила  успішної особистості”. Тести “20 правил продуктивного спілкування”. “Формула щастя”. Золоте правило тайм-менеджменту.

Тема «Управління конфліктами та протидія маніпуляціям»

МЕТА: практичне знайомство з методиками управління конфліктами та формуванням навичок переконливої комунікації.

В програмі: Роль  hard skills и soft skills у формуванні успішної особистості. Моделі соціальних груп. Правила продуктивного спілкування. Поняття, класифікація та причини виникнення конфліктів. Протистояння маніпуляціям та негативним психологічним впливам. Проблематика воєнного та поствоєнного часу: посттравматичний стресовий розлад (ПТСР),невроз та невротизм. Управління конфліктними ситуаціями та способами їх ефективного вирішення. Моделі психологічного контролю: « СОРАНГ», «СТЕС», «ПАРР», “ПоВоДиР”.  Провокаційний інтерв’юринг, техніки управління та контролю провокаціями. Контроль та управління деструктивним психічним станом опонента. Скрипти/мовні заготовки для емоційного контролю опонента. Булінг, мобінг, босінг: проблеми та психологічні шляхи вирішення. Техніки продуктивної критики. Технологія освітньої мнемотехніки в психології управління. Основи невротичного механізму. Причини деструктивного спілкування.

Курс «Управління конфліктами та протидія  маніпуляціям» посилання.

Тема «АнтиБулінг"

МЕТА: знайомство та апробація технології профілактики дитячого насильства та агресії.

В програмі: види мобінгу/булінгу. Передумови з боку жертви. Напрямки превентивної роботи. Роль батьків, однокласників, друзів, освітніх фахівців у формуванні навиків антиманіпуляції. Техніки формування психологічної готовності для протистояння агресії. Формування впевненості  та підвищенні самооцінки учнів. Скрипти (заготовлені фрази) для управління конфліктними ситуаціями. Рольові ігри на закріплення формування навичків протидії булінгу/мобінгу.

Тема «Неориторика: технологія публічних виступів»

Мета: практичне навчання мистецтву продуктивної переконуючої комунікації, основам публічних виступів, презентацій проектів, уроків тощо.

 В програмі: Складові успішної неориторики.  Потреби слухачів. Визначення категорій слухачів. Застосування мнемотехніки у риториці. Компетентність виступаючого. Форми впливу на слухачів. Невербальна комунікація.   Впевненість, її складові. Контроль конфліктогенів. Робота з  хвилюванням. План успішного виступу. Ключові етапи та структура виступу.  

Більш детальна інформація про курс знаходиться за посиланням.

Тема «Коучинг: простір без оцінки»

 

МЕТА: познайомити з коучингом як сучасною методикою вирішення соціальних та психологічних проблем, чи допомоги партнеру/клієнту змінити перспективу і побачити нові підходи до досягнення бажаної мети.

В програмі: Теоретичні основи коучинга. Бізнес та «лайф» коучинги. Майевтика як прототип технології  коучингу. 12 мета-послання коучингу. Моделі «SMART» і «GROW» як базові основи коучингу. Розширений та короткий плани проведення сесії чи особистісної розмови.  Дії коуч-менеджера. Практичне використання технології коучинга в педагогіці, бізнес у та соціумі.

Тема “Інтегратор: технологія управління”

МЕТА: познайомити з технікою «Інтегратор» як ефективним засобом для формування та управління  командою.

В програмі: Способи регулювання в системі погоджень. Командне узгодження – ефективна формула прийняття рішень. Роль кожного у формуванні команди. Система супроводу команди. Рівні активності спеціалістів. Бізнес гра «Інвестор». Практичне використання методики «інтегратор» в освітньому  та соціальному просторі.

Більш детальна інформація про курс знаходиться за посиланням.

Ви можете замовити онлайн чи офлайн відповідний тренінг. Також, якщо є запитання  чи пропозиції звертайтесь:  

Повідомлення

  Створити особистий кабінет

  Увійти

  Особистий кабінет

  Forgot your password?

  If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
  повернутися назад