У своєму житті людина повинна навчиться двом речам, які якісно змінять все його життя: навчитися робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність.   Ден Міллмен

Наш проект “Майстер спілкування” дозволить сконцентрувати відомі та маловідомі  правила, прийоми і технології з  психології, психотерапії,  менеджмента, конфліктології, коучинга, неориторики, публічних виступів в одну систему, що дозволить сформувати відповідні навички для ефективного спілкування, протидії маніпуляціям, формуванні впевненості в собі та своїх можливостей.

Тема №1 “Основи продуктивного спілкування”

МЕТА: познайомити з ефективними правилами продуктивного спілкування та засвоїти їх основні принципи.

В програмі: Фундаментальні основи спілкування. Технології мнемотехніки для ефективного запам’ятання лиць, імен та особистих даних.  Правила  успішної особистості та правила продуктивного спілкування. Прийоми для підвищення самооцінки. Техніки продуктивної критики.

Тема №3 «Управління конфліктами та протидія маніпуляціям»

МЕТА: практичне знайомство з методиками управління конфліктами та формуванням навичок переконливої комунікації.

В програмі: Профілактика конфліктів. Причини деструктивного спілкування. Трансактний аналіз Еріка Берна як методика виявлення причин деструктивного спілкування. Форми впливу. Конфліктогени, схема виникнення конфліктів. Класифікація конфліктів. Походження маніпуляцій та антиманіпуляції. Основи невротичного механізму. Моделі психологічного управління  «СТЕС»  та  «ZED» як технології формування навичок співпраці в соціальному і психологічному просторі. Ефективні прийоми роботи зі стереотипами і з акцентуйованою емоційністю особистості.

Програма на 2 годпрограма на 6 годпрограма на 15 год.

Курс «Управління конфліктами та протидія  маніпуляціям» (6 год.)  

Тема №3: «Мобінг та булінг: профілактика підліткової агресії»

МЕТА: знайомство та апробація технології профілактики дитячого насильства та агресії.

В програмі: види мобінгу/булінгу. Передумови з боку жертви. Напрямки превентивної роботи. Роль батьків, одноклаників, друзів, освітніх фахівціх у формуванні навиків антиманіпуляції жерв мобінгу/булінгу. Техніки формування психологічної готовності для протистояння агресії. Формування впевненості  та підвищенні самооцінки учнів. Скрипти (заготовлені фрази) для управління конфліктними ситуаціями.

Тема №4: «Неориторика: презентації та виступи»

МЕТА: знайомство та апробація технології продуктивної переконуючої комунікації, основам публічних виступів та презентацій.

 В програмі: Теоретичні основи неориторики. Принцип провального виступу. Складові успішної неориторики. Вимоги Цицерона до виступаючих. Потреби слухачів. Визначення категорій слухачів. Застосування мнемотехніки у риториці. Компетентність виступаючого. Форми впливу на слухачів. Невербальна комунікація. Техніка та мистецтво мови.  Впевненість, її складові. Контроль конфліктогенів. хвилюванням. План успішного виступу. Ключові етапи та структура виступу.

Тема №5: «Коучинг: простір без оцінки»

МЕТА: познайомити з коучингом як сучасною методикою вирішення соціальних та психологічних проблем, чи допомоги партнеру/клієнту змінити перспективу і побачити нові підходи до досягнення бажаної мети.

В програмі: Теоретичні основи коучинга. Бізнес та «лайф» коучинги. Майевтика як прототип технології  коучингу. 12 мета-послання коучингу. Моделі «SMART» і «GROW» як базові основи коучингу. Розширений та короткий плани проведення сесії чи особистісної розмови.  Дії коуч-менеджера. Практичне використання технології коучинга в педагогіці, бізнес у та соціумі.

Тема №6: «Інтегратор»: ефективний інструмент командної роботи»

Тема №6: «Інтегратор»: ефективний інструмент командної роботи»

МЕТА: познайомити з технікою «Інтегратор» як ефективним засобом для формування та управління  командою.

В програмі: Поняття «інтегратор». Способи регулювання в системі погоджень. Командне узгодження – ефективна формула прийняття рішень. Роль кожного у формуванні команди. Система супроводу команди. Рівні активності спеціалістів. Бізнес гра «Інвестор». Практичне використання методики «інтегратор» в освітньому  та соціальному просторі.

Якщо ти опинився в темряві і бачиш хоча б найслабший промінь світла, ти повинен йти до нього замість того, щоб міркувати, має сенс це робити чи ні. Може, це дійсно не має сенсу. Але просто сидіти в темряві не має сенсу в будь-якому випадку. Затворник і Шестипалий. Віктор Пєлєвін

.

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад