У своєму житті людина повинна навчиться двом речам, які якісно змінять все його життя: навчитися робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. У конфлікті неправий той, хто розуміючи причину конфлікта, сам конфлікт не контролює! Адже саме він має нести відповідальність за подальші дії і зробити вибір напрямку самого спілкування.  Наш проєкт  саме про це – про відповідальність, про корисні правила: у своїй сім’ї, в соціумі, про формування успіху в цілому.

Наш проект “Майстер спілкування” дозволить сконцентрувати відомі та маловідомі  правила, прийоми і технології з  психології, психотерапії,  менеджмента, конфліктології, коучинга, неориторики, публічних виступів в одну систему, що дозволить сформувати відповідні навички для ефективного спілкування, протидії маніпуляціям, формуванні впевненості в собі та своїх можливостей.

Тема №1 "Основи продуктивного спілкування"

МЕТА: познайомити з ефективними правилами продуктивного спілкування та засвоїти їх основні принципи.

В програмі: Фундаментальні основи спілкування. Технології мнемотехніки для ефективного запам’ятання лиць, імен та особистих даних.  Правила  успішної особистості та правила продуктивного спілкування. Прийоми для підвищення самооцінки. Техніки продуктивної критики. 

Тема №3 «Управління конфліктами та протидія маніпуляціям»

МЕТА: практичне знайомство з методиками управління конфліктами та формуванням навичок переконливої комунікації.

В програмі: Профілактика конфліктів. Причини деструктивного спілкування. Трансактний аналіз Еріка Берна як методика виявлення причин деструктивного спілкування. Форми впливу. Конфліктогени, схема виникнення конфліктів. Класифікація конфліктів. Походження маніпуляцій та антиманіпуляції. Основи невротичного механізму. Моделі психологічного управління  «СТЕС»  та  «ZED» як технології формування навичок співпраці в соціальному і психологічному просторі. Ефективні прийоми роботи зі стереотипами і з акцентуйованою емоційністю особистості.

Програма на 2 годпрограма на 6 год, програма на 15 год.

Курс «Управління конфліктами та протидія  маніпуляціям» (15 год.)  

Тема №3: «Мобінг та булінг: профілактика підліткової агресії»

МЕТА: знайомство та апробація технології профілактики дитячого насильства та агресії.

В програмі: види мобінгу/булінгу. Передумови з боку жертви. Напрямки превентивної роботи. Роль батьків, одноклаників, друзів, освітніх фахівціх у формуванні навиків антиманіпуляції жерв мобінгу/булінгу. Техніки формування психологічної готовності для протистояння агресії. Формування впевненості  та підвищенні самооцінки учнів. Скрипти (заготовлені фрази) для управління конфліктними ситуаціями.

Тема №4: «Неориторика: технологія публічних виступів»

Мета: практичне навчання мистецтву продуктивної переконуючої комунікації, основам публічних виступів, презентацій проектів, уроків тощо.

 В програмі: Складові успішної неориторики.  Потреби слухачів. Визначення категорій слухачів. Застосування мнемотехніки у риториці. Компетентність виступаючого. Форми впливу на слухачів. Невербальна комунікація.   Впевненість, її складові. Контроль конфліктогенів. Робота з  хвилюванням. План успішного виступу. Ключові етапи та структура виступу.  

Більш детальна інформація про курс знаходиться за посиланням.

Тема №5: «Коучинг: простір без оцінки»

 

КОУЧИНГ – це спеціальна методика, яка допомагає використовуючи знання і досвід самої людини, поставити реальну та необхідну  мету для вирішення певних проблем, і знайти  найбільш ефективні  засоби її досягнення.

Загальна ідея коучингу полягає в наступному: у кожної психічно здорової людини є достатньо ресурсів, щоб досягти того, чого вона хоче, і стати тим, ким мріє. Багато людей навіть не підозрюють про наявність у себе цих ресурсів. Для того, щоб їх виявити, досить просто зазирнути в себе, тільки самому це надто складно. Саме для цього і потрібен той, хто володіє відповідною методикою. Прийшов час познайомитись з нею.

Більш детальна інформація про курс знаходиться за посиланням.

P.S. У цей складний для України час, мати зрозумілу ефективну технологію психологічного  супроводу – просто необхідна умова підтримки себе та оточуючих.

Тема №6: «Інтегратор»: ефективний інструмент командної роботи»

Тема №6: «Інтегратор»: ефективний інструмент командної роботи»

МЕТА: познайомити з технікою «Інтегратор» як ефективним засобом для формування та управління  командою.

В програмі: Способи регулювання в системі погоджень. Командне узгодження – ефективна формула прийняття рішень. Роль кожного у формуванні команди. Система супроводу команди. Рівні активності спеціалістів. Бізнес гра «Інвестор». Практичне використання методики «інтегратор» в освітньому  та соціальному просторі.

Ви можете замовити онлайн чи офлайн відповідний тренінг. Також, якщо є запитання  чи пропозиції звертайтесь:  

Повідомлення

  Створити особистий кабінет

  Увійти

  Особистий кабінет

  Forgot your password?

  If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
  повернутися назад