Реєстр сертифікатів

Документи про закінчення

Наші документи (сертифікати, свідоцтва, тощо) можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:

1. Тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС

2. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію

3. Опис досягнутих результатів навчання

4. Дату видачі документа

5. Серійний номер сертифікату

6. QR-код відповідної програми навчання

7. QR-код пошуку реєстра виданих сертифікатів

8. Посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ

9. Підпис особи, яка підписала документ

ФОБ «ЧЕПУРНИЙ Геннадій Анатолійович» є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:
 1. Пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 2. Наявністю у ФОБ «ЧЕПУРНИЙ Геннадій Анатолійович» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації. 

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад