Чепурний Геннадій Анатолійович

Щастя це шлях формування корисних звичок

Чепурний Геннадій, освітній технолог, психолог, педагог, д.п.н. РАЕ, засновик «Академії перспективного освіти і бізнесу», керівник Міжнародної школи «Освітня мнемотехніка», президент асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», голова оргкомітету міжнародного фестивалю освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА», автор методичного посібника «Освітня мнемотехніка», член Асоціації працівників дошкільної освіти України, автор проєкту "Майстер спілкування".

Про мене

Ключові напрямки діяльності, діючі проєкти та освітні продукти:

 1. Міжнародна школа "Освітня мнемотехніка"

з 1998 року - заснування Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки», на даний момент Міжнародна школа "Освітня мнемотехніка".  Актуальні напрямки та проєкти:

 Всеукраїнський пілотний проєкт для 1-4 класів  "Мнемознайко", дошкілля (розвиток зв′язного мовлення,  засвоєння віршів, скоромовок, текстів, абетки, складу числа, підготовка до школи), середня та старша школа (опорні плани конспекти уроків, історичні дати, іноземні слова, формули тощо), інструкторські курси для освітян,  освітні продукти для навчання.

2. Міжнародний проєкт "Майстер спілкування" 

Проведення і створення серії авторських книг та тренінгів: "Універсальна конфліктологія, «Неориторика», «Інтегратор", «Коучинг - простір без оцінки», "Провокаційний інтерв′юринг", «Секрети спілкування», створення авторської системи недирективного управління комунікаціями ′СТЕС′, моделі управління емоційним станом «ZED».  Досвід роботи в Україні, Німеччині (Фрайбург), Росії, Румунії, Молдови, Єгипту та інших.)

3. Бізнес напрямки:

Техніки продаж, скрипти, телефонний маркетинг, робота з запереченнями, поведінка в стресових ситуаціях, провокаційний інтерв′юринг, презентації та комунікації.

Освіта, спеціальність, компетентність:

Авторство, публікації, роботи:

 1. Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка. / Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2020. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 27.05.2020 р. №22.1/12-Г-310).3-тє видання, оновлене зі  змінами та доповненями.
 2. Навчальна програма «Мнемічні таємниці» для 1-4 класу. Навчальну програму «Мнемонічні таємниці» для 1-4 класів створено на основі навчально-методичного посібника "Освітня мнемотехніка". Програма має гриф МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 03.07.2020 р. №22.1/12-Г-497) для полегшення всіх традиційних форм навчання.
 3. Робочий зошит для 1 класу «Мнемознайко-1» та Методичний коментар до робочого зошита «Мнемознайко-1». Робочий зошит «Мнемознайка-1» для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, (автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) Методичний коментар до робочого зошита «Мнемознайко-1» (автори: Чепурний Геннадій, Олена Лайтан) є складниками навчально-методичного комплекту, що створений за програмою «Мнемонічні таємниці» .  Дані розробки мають гриф МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662).
 4. Робочий зошит «Мнемознайко-2» для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, (автори: Чепурний Г. А, Лайтан О.П., Стародубцева К. В., Онищук Л. М.) та Методичний коментар до робочого зошита “Мнемознайко-2» є складниками навчально-методичного комплекту, що створений за програмою  «Мнемонічні таємниці» .  Дані розробки мають гриф  МОН схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662). Посилання на сай МОН України  Варіативна складова  пункт 137.
 5. Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Числа та їх таємниці” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2020. Методика ефективного вивчення складу числа, розвитку зв’язного мовлення та всебічного розвитку.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 24.07.2020 р. № 22.1/12-Г-670).
 6. Навчально-розвиваючий комплекс «МНЕМОАБЕТКА або секрети алфавіту". Методика ефективного вивчення абетки, звуко-буквеного аналізу, розвитку зв’язного мовлення та всебічного розвитку.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ від 08.07.2020 р. №22.1/12-Г-522).
 7. Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Таємниці Піфагора, або Майстер арифметики” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2014.  Методика ефективного вивчення таблиці множення, принципів зворотнього ділення та основ арифетики. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 24.07.2020 р. № 22.1/12-Г-671)
 8. Учебно-методическое пособие Образовательная мнемотехника: технология эффективного усвоения информации»Чепурной Г. А., Бура Л. В.   Севастополь: «РИБЕСТ», 2015. – 115 с. 
 9. Геннадий Чепурной. ПРОСТО ПАМЯТЬ или ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ. – Винница: “Поділля-2000“, 2003. – 256 с.
 10. Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ковальова С.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2005. – 72 с., іл.
 11. Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 1. Асоціативний зв’язок, цифри та творче мислення. Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006. – 80 с., іл.
 12. (ВАК) Чепурний Г.А., Шевчук Т.В. Аналітичний огляд такласифікація методів та прийомів мнемотехніки. Вісник Черкаського уніветситету.Феріія:педагогічні науки;Випуск 191(частина3),видавничий відділ ЧНУ, Черкаси,2010. -С.121-125 (ВАК) Вплив використання мнемотехнічних прийомів на показники пам’яті людини. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, випуск 209, частина ІІ, м. Черкаси, 2011. – C. 136 – 139
 13.  Програма інтелектуального розвитку для учнів середньої та основної школи “Як навчитися легко вчитися” (автори: Г. Чепурний, О. Заячук, О. Слушний) Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-742) 
 14. «Спосіб запам’ятовування і відтворення цифрової інформації» Вінницький національний  медичний університет ім. М.І.Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП№8
 15. «Спосіб вивчення таблиці множення за допомогою прийомів мнемотехніки» Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП №9
 16. Чепурний Г. А. Недирективна система управління конфліктними ситуаціями 'СТЕС' // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 42. - Ч.2. - С. 303-307
 17. 2009 г. Компьютерная программа «Тренажер развития памяти и образного мышления» Свидетельство №21109 Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Організація міжнародних конференцій по розвитку пам’яті:

Тренінги

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад