Переваги нашої технології:

І група переваг

 1. Технологія має науковий та методичний супровід, схвалена комісією з педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в освітніх закладах.
 2. Ефективність використання Технології підтверджена практикою роботи з дітьми у закладах освіти упродовж 20 років, в різних країнах.
 3. Впровадження Технології в освітній процес здійснюється за підтримкою та науково-методичним супроводом автора та групи фахівців з даного напрямку.
 4. Для ефективного впровадження та успішнього навчання створені освітні продукти: посібник, відповідні програми, робочі зошити, навчально методичні комплекси, мнемотренажери, опорні-плани конспекти.
 5. Кадрова школа допомагає підготувати професійних фахівців даного напрямку.
 6. Спеціальне навчання використання технололгії освітньої мнемотехніки для вихователів, вчителів, психологів, логопедів, батьків та інших фахівців зацікавлених покращити якість навчання.
 7. Створений проєкт “Мнемознайко” допоможе якісно оптимізувати процес навчання в початковій школі.
 8. Дотриманий принцип наступності допоможе продуктивно сформувати навички самонавчання і користуватися ними в подальшому до і поствузівському навчанні.
 9. Нишими розробками можуть користуватися батьки і діти без спеціальної підготовки.

ІІ група переваг

 1. Образність у подані матеріала: домінантною основою для засвоєння нелогічної інформації є використання образного мислення.
 2. Багатоваріативність. У технології дібрані методичні прийоми, які  спрямовані  на розвиток образного, творчого, логічного та асоціативного мислення; зв’язного мовлення, навичок читання, математичних здібностей; навичок до самонавчання.
 3. Систематизованість. Методичні прийоми можна систематизувати відповідно до освітніх завдань, визначених у Державних стандартах дошкільної та початкової освіти.
 4. Універсальність. Один ігровий посібник дає можливість дитині проявляти свою творчість, опановувати різні освітні завдання (складати речення та цікаві розповіді, знайомитися з цифрами або буквами, вправлятися у рахунку тощо), виконувати завдання  у своєму темпі.
 5. Задоволеність дитячих потреб. Ігрові прийоми дозволяють формувати та підтримувати пізнавальний інтерес до навколишнього, діти відкривають для себе нові можливості та інтереси.
 6. Принцип випереджувального навчання. Передбачається, що випереджаюче навчання ефективно при вивченні теми, важкою для сприйняття. Випереджаюче навчання має на увазі розвиток мислення учнів, що випереджає їх вікові можливості, а заначить і формування навичок до самонавчання.
 7. Збереження простору-часу. Процес навчання здійснюється, відбувається енергійно, в короткий час, не вимагає великого простору.

Повернутися

Створити особистий кабінет

Увійти

Особистий кабінет

Forgot your password?

If you forgot your password, no worries: enter your login or email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.
повернутися назад